Kerkenraad

Leden van de kleine kerkenraad                                                                  
Peter van 't Wout (voorzitter)
Marjan Zebregs (vicevoorzitter en predikant)
Geert Schippers (ouderling-scriba)
Bert Bosker (scriba)
Ed van der Schoor (ouderling pastoraal)               
Peter de Jongh (voorzitter diaconie/ZWO)          
Piet-Jan Leerdam (ouderling/kerkrentmeester)

Pastorale ouderlingen
Ed van der Schoor
Ria Jongerius
Willy Mieremet

Ouderling-kerkrentmeester
Henk Jongerius (voorzitter)
Piet-Jan Leerdam (penningmeester)

Diakenen
Peter de Jongh (voorzitter)
Lia van Ooijen-Leerdam (penningmeester)
Franny Vogelaar-Schut
vacant (diaconale hulp)
terug